Contact Us

FysioFriends is a Dutch and Danish joint venture, with location in both Netherland and Denmark. Please feel free to contact us if you have any questions regarding our services. 

Name *
Name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

iStock_000005461061Large.jpg

Wat we doen

FysioFriends is een e-health ecosysteem voor patiënten, fysiotherapeuten en medewerkers in de gezondheidszorg en levert gepersonificeerde oefenprogramma's die door middel van parameters en toleranties hersteloefeningen op maat aanbieden.

FysioFriends verzamelt en deelt informatie over het herstel van de patiënt en levert informatie over de progressie in oefenen en trainen aan de patiënt en de zorgmedewerker. Patiënten gebruiken geavanceerde en commercieel beschikbare technologie, thuis of in de kliniek, om de juiste oefeningen voor hun herstel uit te voeren.


Voor Fysiotherapeuten

Door FysioFriends te gebruiken krijgen fysiotherapeuten de tijd en vrijheid om oefeningen op maat voor individuele patiënten te ontwikkelen. Elke oefening is volledig aanpasbaar door het instellen van parameters waardoor de oefening op maat gemaakt kan worden. Oefeningen zijn met andere parameters ook herbruikbaar voor andere patiënten waarmee kostbare tijd gewonnen wordt.

Het systeem stelt u in staat om de voortgang van een patiënt te volgen en de therapietrouw te meten. Onze oplossing maakt het mogelijk om online de oefeningen op basis van de behoeften voor een patiënt bij te stellen. De patiënt hoeft niet meer onnodig naar de praktijk te komen en wachttijden behoren tot het verleden.

FysioFriends geeft een nauwkeurige analyse van de efficiëntie van het herstelprogramma. Therapietrouw, specifieke capaciteiten van de patiënt, optimale oefenroutines, kosten per type blessure, et cetera, zijn beschikbaar in uitvoerige rapporten die gebaseerd zijn op objectieve meetgegevens.

FysioFriends geeft fysiotherapeuten de mogelijkheid om hun eigen, unieke capaciteiten te benutten om patiënten te helpen. Op basis van de resultaten kunnen andere patiënten en cliënten overtuigd worden van het resultaat dat een fysiotherapeut bereikt.


Voor patiënten

Slechts 20% van de patiënten houdt zich aan het oefenprogramma dat door de fysiotherapeut is voorgeschreven. De voortgang moet gemonitord worden door een fysiotherapeut. Tot nu toe was daarvoor een bezoek aan de praktijk nodig. FysioFriends bespaart tijd door virtuele herstelprogramma’s aan te bieden.

FysioFriends stelt patiënten in staat om zelfstandig herstelprogramma’s te volgen in nauwe samenwerking met erkende fysiotherapeuten. Therapietrouw van herstelprogramma’s en preventieve oefeningen reduceren ziekteverlof en verbeteren de kwaliteit van het leven van de patiënt.

FysioFriends optimaliseert het herstelproces na operatie of blessure. Voorkom rug- en schouderpijnen of uitbreiding naar ernstige nekklachten door werknemers thuis te oefenen met FysioFriends onder nauwkeurig toezicht van een virtuele fysiotherapeut. Patiënten gebruiken het systeem thuis en krijgen steeds onmiddellijk feedback op hun oefeningen. De fysiotherapeut ontvangt de benodigde data om de voortgang te meten en indien nodig oefeningen bij te stellen.

Individueel aangepaste oefeningen verhogen het effect van de training. Correct uitgevoerde oefeningen verhogen het rendement van een oefening enorm.